Safemaker, maakt uw bedrijf arbo-proof !

MKB grootste zorg arbeidsinspectie

Vanaf mei 2019 gaat de arbeidsinspectie zich focussen op het MKB. Na jarenlang zich voornamelijk te hebben toegelegt op de industrie en bouw is de grootste groep Nederlandse bedrijven aan de beurt. Meer dan 80% van de werknemers zijn werkzaam in het MKB. Ook al gebeuren de meeste erstige (dodelijke) ongelukken zich nog altijd in de eerder genoemde industrie en bouw, het MKB neemt bijna 70% van het totaal aantal arbeidsongevallen voor zijn rekening. Daar valt dus simpelweg ook nu de grootste winst te halen. Is dat slecht nieuws voor de MKB-bedrijven? Nee, een zieke of arbeidsongeschikte werknemer kost de werkgever ruim € 200,00 per dag. Voorkomen van arbeidsongevallen kan dus directe winst betekenen. 

200 nieuwe inspecteurs

Inspectie SZW heeft het ministerie gevraagd om geld vrij te maken om 200 nieuwe inspecteurs op te leiden. Doel is niet om direct sancties en sluitingen te bewerkstelligen maar de MKB-bedrijven te helpen met het veranderen van de cultuur ten aanzien van veiligheid in het algemeen en preventie in het bijzonder. Bedrijven die ondanks waarschuwingen nog altijd de ARBO-regels aan hun laars lappen gaan uiteindelijk wel fiks op de bon en inspectuers kunnen bij herhaaldelijke overtredingen de deuren wel degelijk sluiten.

 
   « Artikelen overzicht