Safemaker, maakt uw bedrijf arbo-proof !

Bedrijfsnoodplan

Ook dit komt voor een groot deel voort uit de RI&E. Dit plan heet ook wel het Calamiteitenplan en beschrijft en tekent de procedures voor de medewerkers in geval van nood. Waar vind men de brandblusmaterialen in geval van brand? Hoe het pand te verlaten en waar moet je naar toe? Wie doet wat? Hoe klein het kantoorpand ook is, dit calamiteitenplan is een verplichting! Wel is het goed mogelijk om bijvoorbeeld gezamenlijk met andere gebruikers dit plan op te stellen en taken te delen of verdelen.

Niet alleen voor eigen medewerkers, ook voor gasten!

Er zijn al bedrijven waar u als gast bij binnenkomst direct geinformeerd wordt over wat u geacht wordt te doen bij calamiteiten en hoe te alarmeren. Soms dien je zelfs een papier te ondertekenen waarin je verklaard dat je op de hoogte bent van de procedures en het plan. Niet echt een heel warm welkom. Een tussenweg is mogelijk en hier zien wij ook mogelijkheden.