Safemaker, maakt uw bedrijf arbo-proof !

Preventiemedewerker

Elk bedrijf met medewerkers is verplicht tenminste 1 preventiemedewerker in dienst te hebben. De Preventiemedewerker dient zich bezig te houden met de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers binnen de organisatie. Zijn rol is preventief, hij dient te voorkomen dat de BHV-er in actie moet komen (reactief).  De taken van de preventiemedewerker zijn;

  1. Onderhouden contact en advisering bedrijfsarts en Arbo-dienst
  2. Meewerken aan het opstellen van de RI&E en uitvoering van het Plan van Aanpak
  3. Advisering van het management op het gebied van ARBO

Profiel Preventiemedewerker

In het MKB zal de functie van Preventiemedewerker niet snel een echte functie zijn maar als extra werkzaamheden worden toegevoegt bij een bestaande functie. Welke bestaande functie en bijbehorende persoon daar dan mee moet worden belast kan een lastig zijn. Binnen het MKB zijn normaliter alle bestaande functies zo volledig mogelijk ingevuld en de risico's relatief klein. Voorkom dat alle medewerkers straks druk zijn met "nevenfuncties". Immers, we hebben al  BHV-ers, vertrouwenspersonen, ondernemingsraden e.d. Komt bij dat de Preventiemedewerker wettelijk beschermt is tegen sancties van het management bij uitvoering van zijn "bij-baan". Bedenk dat het begrip ARBO wel erg ruim is (veiligheid, gezondheid, welzijn).

We kunnen de hele dag wel vergaderen!

Voor het aanstellen van een Preventiemedewerker dient goed te worden vastgesteld wat exact de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een Preventiemedewerker zijn. Laat het Plan van Aanpak leidend zijn voor zowel de bepaling van te gebruiken tijd en het budget. De Preventiemedewerker heeft wel degelijk een toegevoegde waarde. Zorg wel dat de functie geen eigen leven gaat leiden. Bij kleinere bedrijven kan de ondernmer overigens heel goed zelf de Preventiemedewerker zijn. Wie kent het berdrijf en de mensen immers beter? Safemaker kan hier goed bij assisteren. Ook als tussenpersoon met de bedrijfsarts.