Safemaker, maakt uw bedrijf arbo-proof !

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Het hebben van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, kortweg RI&E, is voor iedere organisatie met personeel (>1 FTE), of waar er derden toegang hebben (bezoekers, klanten) een verplichting vanuit de ARBO-wet. Het opmaken van zo'n RI&E is niet heel gecompliceerd maar vergt veel tijd. Het gaat echter niet zozeer om de RI&E als document maar vooral hoe deze binnen de organisatie in zijn geheel wordt gebruikt als leidraad ter verbetering van de veiligheid. Of beter, ter voorkoming van ongevallen en incidenten.

Het doel van de ARBO-wet klopt wel degelijk

Het doel van zo'n RI&E is om alle binnen het bedrijf bestaande risico's in beeld te brengen en waar mogelijk te verminderen of zelfs geheel weg te nemen. Eigenlijk dient de RI&E om een continue proces op gang te brengen van risico-herkenning en beperking. Als dit dan tot resultaat heeft dat er minder ongevallen en incidenten gebeuren binnen het bedrijf dan is dat het doel. Niet het uitschrijven van risico's alleen.

Een arbeidsongeval kan het voortbestaan van een onderneming in gevaar brengen

Overdreven? Misschien. Iedereen kent echter wel een voorbeeld van een bedrijf waarbij het langdurig arbeidsongeschikt zijn van een bepaalde medewerker een wissel trekt op de winstgevendheid van het bedrijf. Het gemis, de vervanging en het doorbetalen van een medewerker kan een financiele ramp zijn voor bedrijven. Zeker als de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan nalatigheid inzake de veiligheid binnen dat bedrijf. Een goede trouwe medewerker kan wel eens lastiger zijn dan gedacht als zijn persoonlijk leven ontwricht wordt doordat er binnen het bedrijf niet genoeg aan zijn of haar veiligheid is gedacht.

Geen RI&E .... wat dan?

Zonder RI&E kan er bij controle door de Arbeidsinspectie een fikse boete worden opgelegt. Ook branches waar de risico's op arbeidsongevallen van nature kleiner zijn lopen dit risico. Als er een ernstig arbeidsongeval of incident plaatsvind binnen het bedrijf (of bedrijfstak) kan de arbeidsinspectie besluiten een onderzoek in te stellen naar het bedrijf of bedrijfstak. Het eerste waar zij naar zullen vragen is de RI&E. Is deze niet in orde, niet recent of incompleet kunnen zij de onderneming beboeten of zelfs sluiten