Safemaker, maakt uw bedrijf arbo-proof !

Zijn jullie dan een soort ARBO-dienst?

Nee, dat zijn wij niet. ARBO-diensten komen voort uit de Bedrijfsgezondheidsdiensten, later o.a. het GAK en GG & GD. Veel van deze instellingen werden door privatisering (eind jaren 90) gedwongen zich om te vormen tot ARBO-diensten. U wordt als ondernemer dus geadviseerd door organisaties waar het belang van de werknemer (vakbonden) altijd centraal heeft gestaan en de "Core-business", overleg heet. Niet bepaald een partij die altijd handelt in het belang van het bedrijf als collectief maar van oudsher optreed voor de individuele werknemer.

Safemaker is er voor de onderneming

Safemaker richt zich op de gezondheid, veiligheid en welzijn van de gehele onderneming. Voor het MKB zijn de medewerkers het bedrijfskapitaal. Hoewel het ziekteverzuim in het MKB lager is dan bij grotere bedrijven en instellingen raakt uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid deze bedrijven relatief hard. Het MKB heeft niet de middelen om HR-afdelingen op te zetten. De verplichte ARBO-taken worden daar vaak door een medewerker naast hun normale werk uitgevoerd. Dat hoeft geen probleem te zijn maar ondersteuning is vaak gewenst. Het doel van Safemaker is ook om het welzijn, de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te borgen, alleen wel zo dat de onderneming waar zij werken niet overbelast wordt. Safemaker ontzorgt. Uw onderneming kan zich blijven bezighouden met waar zij het beste in is, wij zorgen dat uw medewerkers dit veilig en in goede gezondheid kunnen doen, zonder afleiding door overheids-verlichtingen.

safemaker arbo ondernemer 1

Safemaker maakt uw bedrijf ARBO-proof!