Safemaker, maakt uw bedrijf arbo-proof !

Wat betekent ARBO-proof ?

De ARBO-wet schept verplichtingen tegenover mijn medewerkers. Hoe weet ik of ons bedrijf aan deze verplichtingen voldoet?

Ik wil dat ze veilig en gezond kunnen werken, maar wat wordt nu exact van mij verwacht?

safemaker bedrijfshalHet is minder ingewikkeld dan gedacht. De mens behoedt zichzelf van nature al in meer of mindere mate voor gevaar. Binnen bedrijven zullen ook de werknemers gevaar en risico automatisch vermijden. De ARBO-wet staat echter voor dat deze bestaande gevaren en risico's worden benoemd en waar mogelijk, dienen te worden vermeden, liefst geëlimineerd. Dit betekent dat binnen iedere organisatie een continue proces van risico mijden moet worden geïntegreerd in de dagelijkse bezigheden.

Heel exact worden de eisen niet genoemd in de ARBO-wet. Wel zal ieder bedrijf een risico-analyse (RI&E) moeten maken. Alle werkzaamheden en andere bewegingen (van naar het toilet gaan tot afsluiten van een raam) moeten goed worden bekeken met een veiligheidsoog.

Wat kan er mis gaan, waar bestaat er een veiligheidsrisico. Bestaat het risico direct bij de handeling (ongelijke traptrede) of wellicht bij herhaling van dezelfde handeling op lange termijn (bukken, tillen).

Heel exact worden de eisen niet genoemd in de ARBO-wet. Wel zal ieder bedrijf een risico-analyse (RI&E) moeten maken. Alle werkzaamheden en andere bewegingen (van naar het toilet gaan tot afsluiten van een raam) moeten goed worden bekeken met een veiligheidsoog. Wat kan er mis gaan, waar bestaat er een veiligheidsrisico. Bestaat het risico direct bij de handeling (ongelijke traptrede) of wellicht bij herhaling van dezelfde handeling op lange termijn (bukken, tillen).

 

Voor de gevonden risico's moet dan worden bepaald of deze geheel kunnen worden weggenomen, alleen verminderd of dat dit risico dient te worden aanvaard

Safemaker ontzorgt op ARBO-gebied

Safemaker beschikt over specialisten op alle gebieden van bedrijfsveiligheid. Na inventarisatie stellen wij snel en accuraat een RI&E op, specifiek voor uw bedrijf. Daarnaast begeleiden wij vanuit de RI&E het hele proces naar een volledig ARBO-proof bedrijf. Inclusief BHV, Preventiemedewerker, Bedrijfsnoodplanplan en basis contract ARBO-dienst. Binnen 7 dagen!